Fotovoltaika – hybridní FV systémy

Hybridní fotovoltaická elektrárna je momentálně nejoptimálnějším řešením nejen pro ty zájemce, kteří ještě solární fotovoltaickou elektrárnu nemají, ale i pro ty, kteří FVE již mají a chtějí efektivně zužitkovat více než obvyklých 30% vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu.
Celý text

Solární ohřev vody

Pro zajištění širšího využití možností fotovoltaických panelů jsme 19. dubna 2011 uvedli do provozu první oficiální  FV systém pro ohřev vody.

Celý text