Fotovoltaika – hybridní FV systémy

Hybridní fotovoltaická elektrárna je momentálně nejoptimálnějším řešením nejen pro ty zájemce, kteří ještě solární fotovoltaickou elektrárnu nemají, ale i pro ty, kteří FVE již mají a chtějí efektivně zužitkovat více než obvyklých 30% vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu.
Celý text