Pro zajištění širšího využití možností fotovoltaických panelů jsme 19. dubna 2011 uvedli do provozu první oficiální  FV systém pro ohřev vody.

Zařízení sestává s akumulační nádrže na TUV opatřené DC topným tělesem o výkonu 1-2 kW. Jako zdroj elektrické energie slouží volitelná sestava 4 – 8 ks fotovoltaických modulů dodávající stejnosměrný proud přímo do topného tělesa. Cely systém je samozřejmě vybaven přepěťovými a nadproudovými ochranami a termostatickou regulaci.

V současné době probíhají funkční zkoušky a po dokončení patřičných certifikačních procedur bude systém v dohledné době uveden na trh.