Solární systémy a větrné elektrárny

Zájemcům o realizaci fotovoltaické elektrány můzeme nabídnout: – Ověření realizace projektu

výběr variant použitých technologií, ekonomická rozvaha, výběr režimu prodeje      vyrobené energie, vyhodnocení možnosti financování, stanovení  rozpočtu a harnogramu akce,  příprava podkladů pro jednání s bankou, zpracování  ergetického auditu, podání žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě

–   Přípravné a projektové práce

zadání vypracování studie zpětných vlivů, geodetický a geologický průzkum  lokality, projekční práce, statický posudek, komunikace s provozovateli     sítí,  pomoc při vyřízení změny územního plánu a stavebního povolení.

–  Realizace

montáž, a instalace systému, elektrorevize, podání žádosti o licenci, vyřízení žádosti o připojení,  spuštění systému, zaškolení obsluhy.

– Monitoring

instalace zařízení pro průběžné sledování parametrů jednotlivých komponentů elektrárny. Optimalizace provozních parametrů.

– Servis

záruční i pozáruční servis fotovoltaických systémů, revize, kontrolu a údržbu montážních systémů, sekání trávy FVE na volných plochách, čištění FV panelů na volných plochách i střechách pomocí montážní plošiny.

– Letecké snímkování

ve spolupráci se skupinou modelářů Foto-heli nabízíme klasické i panoramatické snímkování Vašich systémů a nemovitostí za velmi příznivé ceny.

Ukázkové panorama naší referenční střešní FVE 280 kWp Liberec – Růžodol:

http://foto-heli.com/upload/06panely/

Technologie pro zemědělství a potravinářství

dojirna

–  prodej, montáž a servis dojících zařízení

diagnostika, biotechnické kontroly

–  prodej, montáž  a servis stájových technologických zařízení

hrazení, napájení, kejdové a hnojné hospodářství

–  prodej, montáž a servis vybavení mlékáren a sýráren

doprava mléka, pasterizační zařízení, výrobníky, plničky, lisy, sanitární zařízení