Hybridní fotovoltaická elektrárna je momentálně nejoptimálnějším řešením nejen pro ty zájemce, kteří ještě solární fotovoltaickou elektrárnu nemají, ale i pro ty, kteří FVE již mají a chtějí efektivně zužitkovat více než obvyklých 30% vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu.
Instalace hybridních fotovoltaických elektráren do 30kWp navíc žádným způsobem nebrzdí tzv. „stop stav“ na připojování nových fotovoltaických elektráren k distribuční soustavě. Pro pozdější přiznání podpory ve formě zeleného bonusu je nezbytné získat především tzv. „licenci na výrobu elektřiny od ERÚ“.
Hybridní fotovoltaické systémy již v současnosti dokáží být částečně nebo i zcela nezávislé na distribuční soustavě a vzhledem k tomu, že nemusí být přímo připojeny do elektrizační soustavy, také vůbec žádnou elektřinu do doby získání povolení připojení do sítě nedodávají!
Hybridní fotovoltaický systém je v podstatě kombinací klasické síťové FV elektrárny a ostrovního systému. Výhody hybridního solárního systému proti čistě ostrovnímu provozu nebo čistě síťovému provozu jsou následující. V případě hybridního systému můžete čerpat zelený bonus, můžete si vyrobenou energii ukládat do akumulátorů a večer ji spotřebovávat, což Vám ušetří peníze, neboť nebudete muset večer nakupovat tolik energie ze sítě. Hybridní systém je možné navrhnout i tak, aby se nemuselo v noci nakupovat ze sítě vůbec. Další výhodou hybridního solárního systému je, že pokud dojde k tzv. „black outu“, tedy že nepůjde elektřina vůbec, klasická elektrárna elektřinu nedodává. Hybridní systém Vám zajistí pokrytí elektřiny po dobu kapacity a nabití akumulátorů.
Cena instalace takového hybridního systému je samozřejmě o něco vyšší než u dosud používaných klasických systémů /dražší kombinovaný střídač + gelové akumulátory (se zaručenou životností min. 14 let !)/, funkce elektrárny je ale z hlediska využití vyrobeného výkonu podstatně dokonalejší.