Solární ohřev vody

Pro zajištění širšího využití možností fotovoltaických panelů jsme 19. dubna 2011 uvedli do provozu první oficiální  FV systém pro ohřev vody.

Celý text

SolarVenti

Od srpna 2010  naše firma ve spolupráci s oficiálním dovozcem Solar Air s.r.o. prodává a instaluje dánské tepelně solární  panely  SolarVenti.

Tento výrobek ve formě panelů instalovaných na střechu nebo jižní stěnu domu skvěle a bez dodávky elektrické energie vysušuje, větrá a temperuje domy, chalupy, sklepy a garáže. Za velmi výhodných finančních podmínek je možné získat zařízení, jež bez dalších nákladů, bez údržby a s minimálními nároky na obsluhu dokáže udržovat příjemné a suché klima v nepravidelně obydlených prostorách, společných prostorách činžovních domů a nemalou měrou přispívá k vysoušení povodněmi zaplavených objektů.

Podrobné technické informace je možné nalézt na www.solarventi.cz.

Letecké snímkování

V rámci rozšiřování našich služeb nabízíme klientům letecké snímkování FVE systémů i dalších nemovitostí formou série klasickách snímků nebo interaktivního panoramatu.

Ukázka panoramatického zobrazení FVE 280 kWp Liberec – Růžodol:   http://foto-heli.com/upload/06panely/

Snímkování je realizováno skupinou leteckých modelářů Foto-heli pomocí radiem řízených elektrovrtulníků vybavených špičkovou záznamovou technikou. Pro start a přistání stačí menší upravená plocha, provoz vrtulníků je téměř bezhlučný. Snímkování z modelů představuje rozumným provozním nákladům a nízkým letovým výškám velice šikovnou alternativu pro fotografický záznam systémů a nemovitostí i v jinak obtížně přístupných lokalitách.

Zákazník obdrží ve finále soubor dokumentů, se snímky lze samozřejmě dále graficky pracovat.