Od srpna 2010  naše firma ve spolupráci s oficiálním dovozcem Solar Air s.r.o. prodává a instaluje dánské tepelně solární  panely  SolarVenti.

Tento výrobek ve formě panelů instalovaných na střechu nebo jižní stěnu domu skvěle a bez dodávky elektrické energie vysušuje, větrá a temperuje domy, chalupy, sklepy a garáže. Za velmi výhodných finančních podmínek je možné získat zařízení, jež bez dalších nákladů, bez údržby a s minimálními nároky na obsluhu dokáže udržovat příjemné a suché klima v nepravidelně obydlených prostorách, společných prostorách činžovních domů a nemalou měrou přispívá k vysoušení povodněmi zaplavených objektů.

Podrobné technické informace je možné nalézt na www.solarventi.cz.