Legislativa:
Provozovatelé solárních (fotovoltaických) elektráren instalovaných do 1.1.2013 mají dle novely zákona o odpadech (§ 37p, odst. 2) povinnost uzavřít do 30.6.2013 smlouvu s osobou podle § 37h odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, což jsou registrované kolektivní systémy.

V současné době jsou na trhu čtyři hlavní subjekty ucházející se o klienty, jež ji u nich na 20 a více let “odloží” peníze na budoucí recyklaci FV modulů:

REMA PV a.s.   – asi Vám z letáků nejznámější kolektivní systém , poměrně agresivní dcera zaběhnuté české recyklační firmy – doporučuje se sám

ASEKOL Solar s.r.o.  – de facto totéž, jen se zahraniční spoluúčastí – doporučuje ČFA /Česká fotovoltaická asociace/

REsolar s.r.o. – kolektivní systém vznikající v rámci CZEPHO /Česká průmyslová fotovoltaická asociace/, sdružující vlastníky velkých elektráren. Je otázka, jak tento systém
bude v budoucnu schopen fungovat v rámci sběru – recyklace kusových množství modulů malých střešních elektráren – doporučuje CZEPHO

RETELA s.r.o. – kolektivní systém se zahraniční spoluúčastí, údajně jako jediný napojený na mezinárodní PV Cycle /viz příloha/ – doporučují někteří zahraniční dodavatelé modulů