Ohřívače vody LOGITEX – solar_katalog.pdf

Ohřívače vody LX ACDA/M+K(KW) představují nové technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Pro ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají žádné ztráty elektrické energie a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zabezpečena tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému.

Jednoduchost a variabilita umístění fotovoltaických panelů, jejich bezúdržbový provoz a velmi jednoduché propojení se zásobníkem vody pomocí tenkého elektrického kabelu dává prakticky neomezené možnosti využití zařízení jak v rodinných a panelových domech, tak i v průmyslových objektech.

Z celosvětového hledista se jedná o výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Využití fotovoltaických panelů na ohřev vody je ekologická výroba elektrické energie, kterou si v plném rozsahu spotřebovává přímo výrobce. Nejsou potřeba žádné povolení na připojení a nemusí se nakupovat další přídavné zařízení. Je to zatím nejefektivnější a bezztrátové využití elektrické energie z fotovoltaických panelů.

Možnosti ohřevu

Intenzitu slunečního světla ovlivňuje počasí a roční období, proto je slunce ve zdejších podmínkách nestálý zdroj energie. Hybridní ohřívače dokáží ohřívat vodu slunečním zářením nebo kombinací slunce a stálých zdrojů energie (plyn, elektřina ze sítě). Hybridní ohřívače vody LX ACDC/M+K jsou určené na předohřev a ohřev vody.

Předohřev vody

Pro předohřev vody se ohřívače zapojují před plynový nebo elektrický kotel se zásobníkovým, nebo průtokovým ohřevem vody, nebo tepelným čerpadlem na zdroj studené vody (Obr. 1).

Teplá voda předohřátá pomocí fotovoltaických panelů proudí přímo do zásobníku, výměníku v plynovém nebo elektrickém kotli a když je dostatečně teplá, nedojde k odběru plynu nebo eletřiny, čímž dochází k velké úspoře energií. V případě, že voda není dostatečně ohřátá energií z fotovoltaických panelů, dojde k dohřátí vody v kotli. Na samotný ohřev vody se spotřebuje výrazně menší množství energie jako při ohřevu studené vody. Takovéto zapojení ohřívačů vody LX ACDC/M+K garantuje teplou vodu i v případě dlouhodobého nepříznivého počasí a zároveň šetří značné finanční prostředky za úsporu energií. Při použití ohřívačů na předohřev vody pro tepelné čerpadlo proudí do zásobníku tepelného čerpadla namísto studené vody voda předohřátá až na maximální teplotní limit tepelného čerpadla.

Při tomto zapojení dochází k prodloužení životnosti tepelného čerpadla až o 30%.

Zapojení ohřívače vody LX ACDC/M+K před plynový kotel umožňuje ohřívat vodu i v případě, že dojde k poruše nebo omezení dodávky plynu. V tomto případě se voda ohřívá pomocí slunce anebo pokud je nepříznivé počasí, je možno aktivovat druhou rezervní spirálu v ohřívači vody, která se zapíná pomocí druhého termostatu. Rezervní spirála je napojená na elektrickou energii ze sítě (AC 230V). Její aktivací se ohřívače LX ACDC/M+K stávají klasickými elektrickými ohřívačmi vody a společně s elektrickým zdrojem z fotovoltaických panelů plnohodnotně ohřívají vodu i bez dodávky plynu.

Ohřev vody

Ohřívače vody LX ACDC/M+K je možné použít jako samostatné elektrické ohřívače vody. Pracují na principu dvou samostatných elektrických okruhů (Obr. 2). První je napojený na elektrickou energii ze sítě (AC 230V) a druhý je napojený na ekologicky čistou elektrickou energii z fotovoltaických panelů. Oba okruhy můžou pracovat současně nebo každý samostatně.

Připojení na zdroj elektrické energie ze sítě garantuje ohřev vody během dlouhodobého nepříznivého počasí. Pomocí termostatu se nastaví požadovaná teplota vody (např. 45°C). Při dosáhnutí přednastavené teploty 45°C se automaticky vypíná přívod eletrické energie ze sítě (AC 230V) a v ohřívači se dále ohřívá voda ekologicky čistou elektrickou energií z fotovoltaických panelů (ohřev až na max. teplotu 75°C).

Při tomto novém způsobu ohřevu vody dochází k významné úspoře elektrické energie čerpané ze sítě s doprovodným významným šetřením finančních prostředků. Ohřívače vody LX ACDC/M+K (KW) se dají využít i na připojení nočního proudu ( nízký tarif). Při téhle variantě v noci ohřívá vodu zdroj laciného nočního proudu a přes den ekologicky vyrobený proud z fotovoltaických panelů.

Hybridní ohřívače pro připojení na HDO se vyrábějí jen na objednávku!

Typy ohřívačů vody LX ACDC/M+K (KW)

Typ ohřívače Proud pro
ohřev
Tepelné ztráty
kwh/24h
Objem (l) Hmotnost
(kg)
Výška x Průměr (mm) Výkonnostní řada Výkon AC
spirály kW
LX ACDC/M+K 100 AC+DC 0,88 100 46/62    961 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 125 AC+DC 1,09 125 52/68 1 126 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 160 AC+DC 1,39 160 62/78 1 315 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2
LX ACDC/M+K KW 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2

Výkonnostní řada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytí: IP 45

Vsechny typy ohřívačů vody LX ACDC/M+K a M+KW mají zabudovanou univerzální spirálu pro jednosměrný proud z panelů. Na univerziální spirálu je možno připojit fotovoltaický zdroj 1,0 kW (120V DC), nebo 1,5 kW (180V DC), nebo 2,0 kW (240V DC).

Typy ohřívačů vody LX ACDC/M

 
Typ ohřívače Proud pro ohřev Tepelné ztráty kwh/24h Objem (l) Hmotnost
(kg)
Výška x Průměr (mm) Výkonnostní řada Výkon AC
spirály kW
LX ACDC 80 AC+DC 0,71 80 38    811 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 100 AC+DC 0,88 100 44    956 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 125 AC+DC 1,09 125 50 1 121 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 160 AC+DC 1,39 150 60 1 310 x 584 A, B, C 2
LX ACDC 200 AC+DC 1,40 200 78 1 375 x 584 A, B, C 2

Výkonnostní řada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytí: IP 45

Akumulovat vyrobenou elektřinu z fotovoltaických panelů, lze i pomocí systému dvou zásobníků vody Logitex (Obr. 3).

Elektřina z panelů přednostně ohřívá vodu v prvním zásobníku vody, který je určen pro běžnou spotřebu teplé vody v domácnosti. Po nahřátí prvního zásobníku, se elektřina z FV panelů automaticky přesměruje na ohřev vody v druhém zásobníku, na který je napojená myčka na nádobí a přes směšovací ventil i pračka.

Po zapnutí myčky nebo pračky, nedochází k odběru elektřiny ze sítě na ohřev vody, protože místo studené vody vtéká do myčky a pračky teplá voda. V tomto případě druhý zásobník nahrazuje funkci elektrické baterie. Efekt je stejný – minimální odběr elektřiny z distribuční sítě.

Druhý zásobník zároveň zabezpečuje předehřev vody pro první zásobník. Při takovémto zapojení není potřebný měnič DC/AC pro výrobu elektřiny do sítě, ani elektrické baterie s měničem.Do distribuční sítě neproniká žádná vyrobená elektřina z FV panelů, a proto nejsou potřebné žádné schvalování a povolení od distribuční společnosti.Celá ekologicky vyrobená elektřina z FV panelů se spotřebuje v domácnosti, čím dochází k výraznému šetření finančních prostředků v domácnosti za neodebranou elektřinu z distribuční sítě.

Všechny hybridní ohřívače vody modelové řady M + K (KW) se po nahřátí vody na předvolenou teplotu vody vypnou a automaticky přesměrují elektrickou energii do měniče (Obr.3), kde se změní stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC). Ekologicky vyrobený elektrický proud se přednostně spotřebovává v rámci vnitřní elektrické sítě – a pokud výroba pokrývá okamžitou spotřebu v domě, nedochází k odběru elektrické energie z veřejné sítě. Takto vyrobená elektrická energie přináší majiteli nemalé finanční prostředky za ušetřenou elektrickou energii z veřejné sítě. Použití ohřívače vody řady M + K (KW) umožňuje nejen 100% využití vyrobené elektrické energie z fotovoltaických panelů, ale umožňuje použití maximálního povoleného zdroje fotovoltaických panelů i pro menší objemy zásobníků. V případě většího odběru teplé vody a následném snížení její teploty v ohřívači vody, dojde k automatickému přesunu elektrické energie z fotovoltaických panelů z měniče do ohřívače vody. Měnič se vypne. Po nahřátí vody se proces automaticky opakuje. Výsledným efektem užívání ohřívače vody LX ACDC / M + K (KW) je nejen teplá voda, ale i vlastní výroba elektrické energie pro domácnost, která se může použít například k napájení klimatizace nebo topení. A to vše ekologicky elektrickým čistým zdrojem. Přebytek energie z ohřívače vody se dá přesměrovat na nahřátí dalšího ohřívače vody (Obr. 4).

Poznámka: Ohřívače vody modelové řady LX ACDC/M+K (KW) zabezpečují mechanické odpojení DC proudu při odpojení měniče (DC/AC) od veřejné sítě.

Hybridní ohřívače vody LX ACDC / M + K (Obr. 5) je možné kromě ohřevu AC a DC proudem připojit i k externímu zdroji tepla (krby, kamna, tepelná čerpadla, plynové kotle a pod.). Pomocí vestavěného trubkového systému (výměníku) v ohřívači, dochází k odevzdávání tepla do vody v ohřívači. Hybridní ohřívač LX ACDC / M + K je možné napojit na teplovodní externí zdroj s max.. teplotou 100 ° C a tlaku 1MPa. Výměník pracuje v nuceném i v samospádovém oběhu. (Platí i pro modelovou řadu LX ACDC / M + KW.)

Hybridní ohřívače vody LX ACDC/M+KW

Modelová řada M+KW se vyrábí jen v 200 l provedení, má dvě 100 litrové teplotní sekce.- připojení na plynové nebo elektrické kotle jako zásobník teplé vody
Je určený pro:
– podlahové topení pasivních a nízkoenergetických domů jako ekologický elektrický kotel.Model M+KW je pro výrobu teplé vody rozdělený na dvě části (Obr. 8):

Voda ve spodní části (B) se předehřívá nebo ohřívá před vstupem do horní části (A) zásobníku na teplotu vody, která je ve vrchní části (A) ohřátá pomocí plynového nebo elektrického kotle. Když se teploty vyrovnají, fotovoltaický zdroj ohřívá celý 200 l zásobník (A+B) až na maximální teplotu 75 ° C (Obr. 8).

Ohřev vody modelem M+KW znamená velmi efektivní využití ekologicky vyrobené elektřiny ze slunce, čímž dochází k výrazné úspoře plynu nebo elektřiny a výrazně se prodlužuje životnost plynových nebo elektrických kotlů.

Model M+KW se dá využít i jako ekologický kotel pro podlahové topení (kapalné) pasivních a nízkoenergetických domů. Je však třeba na vrchní část zásobníku nainstalovat odvzdušňovací ventil.

Po ukončení topné sezóny se ekologicky vyrobená elektřina z fotovoltaických panelů může automaticky přesměrovat z LX ADCD/M+KW do měniče na výrobu AC proudu pro použití v domácnosti nebo přímo pro ohřev teplé vody pomocí dalšího hybridního ohřívače LX ACD /M+K. Dá se přesměrovat také k nabíjení baterie.

Fotovoltaické panely

Nesporně velkou výhodou fotovoltaických panelů je jejich poměrně nízká váha (cca 19kg/1panel), což umožňuje umístit panely kdekoliv, kde je max. přímý dopad slunečního světla. Ideální orientace je na jih s možnou odchylkou + – 20 °. Při větší odchylce dochází ke ztrátám při výrobě elektřiny v panelech. Sklon panelů ve střední Evropě by měl být v rozmezí 20-36 °. Vzdálenost kabelů mezi panely a zásobníkem vody by neměla být větší než 100 m. Nejvíce používané fotovoltaické panely mají rozměry kolem 160 x 100 cm (1,6 m2).

UPOZORNĚNÍ:
Pro hybridní ohřívače vody LX ACDC/M+K (KW) jsou určeny fotovoltaické panely s výkonnostními parametry: 30V +- 10% a 8A +- 5% pro 1 panel při zátěži.

Je možno použít klasické monokrystalické i polykrystalické panely, které se zapojují sériově (Obr. 8). Amorfní a vysokonapěťové monokrystalické a polykrystalické panely je možné použít jen u sériově-paralelním zapojení (Obr. 9 a 10), při dodržení limitních parametrů pro ohřívače vody Logitex..

          Životnost fotovoltaických panelů je minimálně 25 roků.

 

Při použití vysokonapěťových panelů (60V) nebo amorfních panelů a vhodném sériově-paralelním zapojení je možné použít i jiné výkonové, napěťové a proudové hodnoty panelů, ale výsledné hodnoty musí být stejné, jako jsou předepsané limitní parametry pro připojení ohřívačů vody LX ACDC/M+K(W).