Koncem tohoto týdne začne operátor trhu rozesílat výrobcům informace o změnách, které v oblasti vyplácení podpor podporovaným zdrojům energie přinesl nový zákon č. 165/2012 Sb. Zároveň s informačním dopisem výrobce obdrží manuál k registraci přístupu výrobce do systému OTE, a.s., přes který výrobce bude komunikovat s operátorem v případě zasílání výkazu o výrobě, nebo hodinových dat z měření. Veškeré informace budeme rovněž zveřejňovat na  stránkách OTE http://www.ote-cr.czEnergetický regulační úřad – vyhláška 2012 zde