V roce 2012 jsme v libereckém regionu nainstalovali a úspěšně připojili  610 kWp nových fotovoltaických elektráren.

I přes pokles výkupních sazeb zájem o fotovoltaické instalace ani v tomto roce neutichá. V současnosti se sluneční elektrárny  konečně dostávají do stadia, kde měly od  počátku být.  Znamená to levně vyrábět vlastní elektrickou energii , kterou  dokážeme účelně spotřebovat a jako bonus získáme  dotaci – podporu za výrobu obnovitelným zdrojem  .

V současnosti instalujeme řadu nových výroben v příznivých  cenových relacích 30 – 50 tisíc za instalovaný kWp s velmi slušnou ekonomickou návratností . Před každou realizací je ale nyní vhodné  se důsledně  zabývat celkovou energetickou bilancí objektu, do jehož sítě bude vyrobená energie směřována.

Pro nové instalace solárních /FV/ systémů jsou vhodné objekty  s velkým podílem spotřeby elektrické energie /topení, chlazení, technologická zařízení/.

Zájemcům o realizaci fotovoltaického systému v současných podmínkách poskytujeme poradenské  služby. Jako základní pro určení předpokládané návratnosti FVE postačí  předložení  aspoň  jednoho ročního vyúčtování  za nákup elektrické energie a soupis stávajících – případně plánovaných elektrospotřebičů.