Ohřívače vody LX ACDA/M+K(KW) představují nové technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Pro ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků  vyrábí stejnosměrný elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají žádné ztráty elektrické energie a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zabezpečena tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému.

Jednoduchost a variabilita umístění fotovoltaických panelů, jejich bezúdržbový provoz a velmi jednoduché propojení se zásobníkem vody pomocí tenkého elektrického kabelu dává prakticky neomezené možnosti využití zařízení jak v rodinných a panelových domech, tak i v průmyslových objektech.

Využití fotovoltaických panelů na ohřev vody je ekologická výroba elektrické energie, kterou si v plném rozsahu spotřebovává přímo výrobce. Nejsou potřeba žádné povolení na připojení a nemusí se nakupovat další přídavné zařízení. Je to zatím nejefektivnější a bezztrátové využití elektrické energie z fotovoltaických panelů. Podrobnější informace najdete v Nabídce komponentů nebo si stáhněte a přečtěte Logitex solar_katalog.pdf.

Fotovoltaický ohřev vody je jednoduchý a velmi účinný fotovoltaický systém, který stejnosměrným proudem přímo z FV modulů, přivedeným do stejnosměrné topné spirály kombinovaného ohřívače dokáže ohřívat TUV pro domácnosti a firmy. Systém je nezávislý, nepřipojený k distribuční síti a tudíš nepodléhá omezujícímu stopstavu ani žádným solárním daním.