Solární teplovzdušné systémy SolarVenti a LUBI Wall

SolarVenti – řešení pro větrání a temperování chalup a vlhkých prostor

Solární teplovzdušné panely SolarVenti jsou výborným prostředkem pro energeticky nezávislé větrání, temperování a vysoušení vhlkých, špatně větratelných prostor. Nezávislý test Solarventi a konkurenčních produktů 2013celý text testů zde.   Kontinuální a bezobslužným provozem, závislým pouze na slunečním záření nalézají už několik let využití zejména na chalupách a v technických či dlouhodobě neobývaných prostorech. Instalací do vlhkých obytných prostor /špatně izolovaných nebo po povodních/  dokáže vhodně umístěný systém v průběhu několika měsíců řešit problém vhkého zdiva .

Panely SolarVenti produkované stejnojmennou dánskou firmou ve výkonových řadách 200 – 2200 W a nabízené v několika designových variantách prodáváme a instalujeme v našem regionu na základě smlouvy o spolupráci s výhradním  dovozcem – Solar Air s.r.o..

Před každou realizací systému nabízíme bezplatnou konzultační návštěvu technika k určení optimálního umístění a výběru nejvhodnějšího typu panelu.

V současné době máme v oblasti severních a středních Čech úspěšně instalovány téměř čtyři desítky těchto zařízení.

SolarVenti industrial – průmyslový vzdušný solární systém (letak.pdf)

LUBI Wall – kanadské modulární solární teplovzdušné systémy

Princip účinnosti je mimořádně jednoduchý: sluneční energie se mění přes vzduch na teplo – bez mezi uskladnění. Tímto způsobem je teplý vzduch přímo k dispozici pro vytápění. Sluneční paprsky pronikají vysoce propustným polykarbonátem panelů a dostávají se k zadní stěně – buď přímo k fasádě nebo na speciálně pro tento účel dodaný podklad, který se chová jako „solární absorbér“.  Přesně na tomto místě se mění sluneční paprsky na teplo a tvoří vrstvu vzduchu za panely, která může být až o 45 stupňů Celsia vyšší než okolní teplota.

Vzduch je do panelu rovnoměrně nasáván pomocí soustavy vysoce účinných ventilátorů a to přes pouze 2 mm velké otvory, kterých je v každém jednotlivém dílu 900.  Tento se mísí s vrstvou teplého vzduchu a dále se ohřívá v absorbéru. Tímto důmyslným systémem proudí neustále venkovní vzduch do absorbérů a zajišťuje rovnoměrný stupeň účinnosti. Celý povrch kolektoru se přitom ochlazuje na okolní teplotu. Díky patentované technologii perforace přední strany panelu, se podařilo tepelné ztráty snížit na minimum.

Maximální energetické úspory díky účinnosti až 80 % (testováno CSA; účinnost až 80 %, měřeno podle Fraunhofer Institut). Lubi_letak_CZ.pdf

 

Diagnostika slunečních elektráren a budov termokamerou

Nabízíme diagnostiku slunečních elektráren a budov termokamerou – diagnostika.pdf

 

 

 

 

Solar Solution

Solární systémy a větrné elektrárny

Zájemcům o realizaci fotovoltaické elektrány můzeme nabídnout:

– Ověření realizace projektu

výběr variant použitých technologií, ekonomická rozvaha, výběr režimu prodeje      vyrobené energie, vyhodnocení možnosti financování, stanovení  rozpočtu a harnogramu akce,  příprava podkladů pro jednání s bankou, zpracování  ergetického auditu, podání žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě

–   Přípravné a projektové práce

zadání vypracování studie zpětných vlivů, geodetický a geologický průzkum  lokality, projekční práce, statický posudek, komunikace s provozovateli     sítí,  pomoc při vyřízení změny územního plánu a stavebního povolení.

–  Realizace

montáž, a instalace systému, elektrorevize, podání žádosti o licenci, vyřízení žádosti o připojení,  spuštění systému, zaškolení obsluhy.

– Monitoring

instalace zařízení pro průběžné sledování parametrů jednotlivých komponentů elektrárny. Optimalizace provozních parametrů.

– Servis

záruční i pozáruční servis fotovoltaických systémů, revize, kontrolu a údržbu montážních systémů, sekání trávy FVE na volných plochách, čištění FV panelů na volných plochách i střechách pomocí montážní plošiny.

– Letecké snímkování

ve spolupráci se skupinou modelářů Foto-heli nabízíme klasické i panoramatické snímkování Vašich systémů a nemovitostí za velmi příznivé ceny.

Ukázkové panorama naší referenční střešní FVE 280 kWp Liberec – Růžodol:

http://foto-heli.com/upload/06panely/

Chlazení, klimatizace, rekuperace, solární ohřev, tepelná čerpadla

logo

–  prodej, montáže a servis chladících zařízení v průmyslu a zemědělství

–  prodej, instalace a servis stabilních i mobilních klimatizačních zařízení

–  navrhy a realizace systémů pro využití odpadního tepla při zchlazování

–  instalace zařízení pro solární ohřev vody

–  prodej, instalace a servis tepelných čerpadel

Technologie pro zemědělství a potravinářství

dojirna

–  prodej, montáž a servis dojících zařízení

diagnostika, biotechnické kontroly

–  prodej, montáž  a servis stájových technologických zařízení

hrazení, napájení, kejdové a hnojné hospodářství

–  prodej, montáž a servis vybavení mlékáren a sýráren

doprava mléka, pasterizační zařízení, výrobníky, plničky, lisy, sanitární zařízení

Fotovoltaický ohřev vody LOGITEX

Ohřívače vody LOGITEX

Ohřívače vody LX ACDA/M+K(KW) představují nové technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Pro ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků  vyrábí stejnosměrný elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají žádné ztráty elektrické energie a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zabezpečena tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému.

Jednoduchost a variabilita umístění fotovoltaických panelů, jejich bezúdržbový provoz a velmi jednoduché propojení se zásobníkem vody pomocí tenkého elektrického kabelu dává prakticky neomezené možnosti využití zařízení jak v rodinných a panelových domech, tak i v průmyslových objektech.

Využití fotovoltaických panelů na ohřev vody je ekologická výroba elektrické energie, kterou si v plném rozsahu spotřebovává přímo výrobce. Nejsou potřeba žádné povolení na připojení a nemusí se nakupovat další přídavné zařízení. Je to zatím nejefektivnější a bezztrátové využití elektrické energie z fotovoltaických panelů. Podrobnější informace najdete v Nabídce komponentů nebo si stáhněte a přečtěte Logitex solar_katalog.pdf.

Fotovoltaický ohřev vody je jednoduchý a velmi účinný fotovoltaický systém, který stejnosměrným proudem přímo z FV modulů, přivedeným do stejnosměrné topné spirály kombinovaného ohřívače dokáže ohřívat TUV pro domácnosti a firmy. Systém je nezávislý, nepřipojený k distribuční síti a tudíš nepodléhá omezujícímu stopstavu ani žádným solárním daním.


Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv