Ceník služeb a oprav FVE pro rok 2018

  1. Servis FVE

   FVE           Cena bez DPH
  Do 5 kWp            2.750 Kč
  Do 10 kWp          3.860 Kč
  Do 20 kWp          4.980 Kč
  Do 30 kWp          5.751 Kč
  Do 50 kWp        12.725 Kč
  Do 75 kWp        18.600 Kč
  Do 100 kWp      32.800 Kč

Rozsah servisu

  –   celková vizuální  kontrola FVE   uchycení panelů, montážní systém, kabeláž, střídače,  rozvaděče, protokol o kontrole

Celý text

SAVE BOX HOME a fotovoltaická bateriová úložiště

Za uplynulý rok jsme na základě spolupráce s firmou Fitcraft Energy  v našem okolí úspěšně zprovoznili již deset jednotek SAVE BOX HOME SBH a SBE formou jedno i třífázových hybridních systémů – FV akumulátorových  úložišť o celkové instalované kapacitě 84 kWh a nainstalovali  fotovoltaické elektrárny o výkonu téměř 180 kWp.

Celý text

Výkupní ceny a roční zelené bonusy 2018

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2017 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016, č. 11/2016 a č. 2/2017.

Celý text